Wet AVG

Mark Koeleman Fotografie
Vennemansweg 3
7244 PE  Barchem
www.markkoelemanfotografie.nl
info@markkoelemanfotografie.nl
KvK-nummer 72158727
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.
Wij gebruiken uw gegevens
Mark Koeleman Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mark Koeleman Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mark Koeleman Fotografie verstrekt.
Mark Koeleman Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam;
- Uw adresgegevens;
- Uw telefoonnummer;
- Uw e-mailadres;
- Uw IP-adres.
Waarom Mark Koeleman Fotografie gegevens nodig heeft
Mark Koeleman Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Mark Koeleman Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
Hoe lang Mark Koeleman Fotografie gegevens bewaart
Mark Koeleman Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Als er sprake is van factureren, zullen de gegevens belastingtechnisch 5 jaar worden bewaard.
Delen met anderen
Mark Koeleman Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Privacyverklaring
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Mark Koeleman Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mark Koeleman Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@markkoelemanfotografie.nl. Mark Koeleman Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Mark Koeleman Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mark Koeleman Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mark Koeleman Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mark Koeleman Fotografie op via info@markkoelemanfotografie.nl. www.markkoelemanfotografie.nl is een website van Mark Koeleman Fotografie.
Wilt u een foto van deze website verwijderd hebben, wat gemaakt is tijdens een evenement, neem dan contact op.
Mark Koeleman Fotografie is als volgt te bereiken:
Mark Koeleman Fotografie
Vennemansweg 3
7244 PE  Barchem
www.markkoelemanfotografie.nl
KvK-nummer 72158727
Back to Top